Coccyqis /
Svansben

Svansbenet består av fyra sammanväxta benbitar och är en del av bäckenet.