Spongiös benvävnad

Benvävnad som är poröst med hålutrymmen och uppbyggnaden påminner om en tvättsvamp.

Ju längre in mot mitten av benet man kommer, desto mer luft och mindre benbalkar finns det.